in

rkenvandring

Det var enn gang to sandkorn som gikk på tur i ørkenen. Så sa den ene til den andre:
Jeg tror vi blir forfulgt.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Kåre

Veiarbeider