in

Dumhet

Om dumhet:
Hva er dumt?
Bruksanvisning for toalettpapir
Hva er dummere?
Å lese den
Hva er dummest?
Lese den og lære av det
Hva er dummere enn dummest?
Lese den og måtte gjøre alt om igjen på den riktige måten.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer