in

Bedre musikk

Orkesterlederen befant seg hos arrangøren bare ett minutt etter siste tone var fremført om kvelden, for å få utbetalt honnoraret for spillejobben.
– Dere kan ikke tenke dere skjenke til et godt formål, spurte arrangøren.
– Og hva skulle det være? ville bandlederen vite.
– Bedre musikk neste gang.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Søppelbilen

Svømme fortest