in

Støv på engelsk

Jeg møtte her om dagen en mann som ikke vet hva «støv» er på engelsk. Dust!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Bok fra Ikea

Vent på det…