in

Togtur

Tre svensker og tre nordmenn skulle ta toget til Oslo. Svenskene kjøpte tre billetter, mens nordmennene kjøpte bare en. Svenskene spurte:
– Hvordan skal dere reise med bare en billett?
– Vent og se, svarte nordmennene.
Når de gikk inn i toget gikk nordmennene inn i en do sammen. Konduktøren sa:
– Billetter takk!
Da stakk den ene nordmannen hånden ut og ga billetten. Når de skulle tilbake sa svenskene at de var en god ide å bare kjøpe en billett. Da kjøpte svenskene en billett mens nordmennene ikke kjøpte noen billetter.
– Hvordan skal dere reise uten noen billetter? spurte svenskene.
– Vent og se.
I toget gikk nordmennene inn i en do og svenskene i en annen. Etter en liten stund gikk den ene nordmannen ut, banket på døra til den doen svenskene var i, og sa:
– Billett takk!
– Da stakk den ene svensken ut hånden å ga billetten fra seg.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Flue i suppen

Flatt bakhode