in

På bussen

Da bussen var framme og svensken satt på første sete, ropte svensken til nordmannen som satt lengre bak:
Jeg er framme før deg!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Hva har svenskene?

Gamle TVer over veien