in

Korte svensker

Veit du hvorfor svenskevitser er så korte?
Vi må jo legge forholdene til rette for at også svenskene en gang i framtida skal kunne forstå dem.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer