in

Zimbabwe

Læreren: – Zimbabwe er et land. Stav det, Peter!
-d-e-t-!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Hvor gammel?

Forskjell: Blåbær/elg