in

Hoppe høgde

– Veit du kvifor gamle menn ikkje kan hoppe høgde?
– Nei.
– «Old man river»

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Telle

Skogen der borte