in

McDonald’s

Hva er det kannibaler bestiller på McDonald’s?
Svar: Barnemeny

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Rebekka

Bengt