in

Om julenissen

1. Ingen flygende reinsdyr er kjent for
biologene. Det anslås imidlertid at det finnes 300.000
levende organismer som ikke er klassifisert. Selv om de
fleste er insekter, kan man ikke utelukke eksistensen av
et flygende reinsdyr.
2. Det finnes omtrent 2 milliarder barn (mennesker yngre
enn 18 år) i verden. Julenissen ser ikke ut til å vise
interesse for barn av muslimer, hinduister, buddhister, jøder,
ateister eller det europeere kaller utøvere av
naturreligioner. Heller ikke barn som selv bekjenner seg
til et av disse livssyn omfattes av helgenens interesse.
Dette reduserer hans arbeidsbelastning til 14% av barna,
eller omtrent 280 millioner barn. For å få en anelse om
hans arbeidsbelastning, antar vi videre at med et snitt på
3 barn i hver husholdning, vil antallet hjem på besøkslisten
være i størrelsesorden 93,3 millioner. Vi antar videre
at det er nøyaktig ett snilt barn i hver familie, selv
om dette er en grov forenkling.
3. Julenissen har 31 timer på seg til å gjøre unna
samtlige leveranser, takket være jordas rotasjon og vår
inndeling i tidssoner, dersom han reiser fra øst mot
vest. Han må da foreta 836,32 besøk i sekundet. Dette
innebærer at ved hvert kristne hjem, har han 1,2
tusendels sekund på seg til å parkere sleden, hoppe ned
gjennom pipen, fylle sokker eller juletreføtter med
gaver, spise utlagte godterier, klatre opp pipen, sette
seg i sleden og kjøre til neste hus. Dersom vi antar at
husene er jevnt fordelt over hele ruten, med en innbyrdes
avstand på 1,26 kilometer, vil den totale distansen bli
11,76 millioner mil. Gjennomsnittshastigheten til
ekvipasjen må derfor være i overkant av 3,79 millioner
km/t, eller 3200 ganger raskere enn lyden i luft. Til
sammenligning kjører den raskeste farkosten fremstilt av
mennesker, romsonden Ulysses, med en fart på 160 000 km/t.
Et gjennomsnitts reinsdyr løper mellom 20 og 30 km/t.
4. Et annet interessant element er vekten av sledens last.
Dersom vi antar at hvert barn mottar et lite Lego-sett
som veier 300 gram, vil samlet masse bli 28 000 tonn. I
tillegg kommer kroppsvekten til St. Claus, som av mange
blir betegnet som overvektig. På bakken drar et
konvensjonelt reinsdyr maksimalt 300 kg. Den rødkledde
ville derfor ha behov for mer enn 93 000 slike trekkdyr.
Vi får derfor anta at de flygende reinsdyrene (se punkt
1) er omtrent 1000 ganger så sterke som et landbasert
dyr av samme rase, slik at det bare blir 93 trekkdyr å
holde styr på. Den samlede vekten av hele farkosten med
reinsdyr vil uansett kunne sammenlignes med en middels
stor supertanker.
5. 30 000 tonn formet som reinsdyr med slede beveger seg
altså med en hastighet av 3,79 millioner km/t. Ved å
regne generert varme som resultat av ferd gjennom
jordatmosfæren, kan man anta at lederreinen mottar varmt
tilsvarende 14,3 kvintillioner watt. Dette vil etter kort
tid forårsake omfattende brannskader, og før det er gått
ett tidels sekund ville 93 normale reinsdyr være
forvandlet til aske eller gass. Julenissen må i tillegg
til denne varmen tåle en akselerasjon etter hvert husbesøk
tilsvarende 17000g. Dersom han veier 120kg, vil
seteryggen bli utsatt for en akselerasjonskraft på
omtrent 19,9 MN (millioner Newton).
6. Konklusjonen blir at den amerikanske julenissen
antakelig eksisterte, siden så mange øyenvitner har
sett ham. Men han er død nå…
7. Ergo, det blir ingen pakker fra julenissen i år!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer