in

Likhet julenisse/førsteklassing

Hva er likheten mellom en julenisse og en førsteklassing?
Svar: Begge har sekk på ryggen.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Renate

Dag