in

Tettsted

Hvorfor kan ikke jeg si tettsted, når Flisa kommune?

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Renate

Dag