in

Legge planen

Hvorfor kan ikke jeg legge planen når Osama Bin Laden?

Facebook kommentarer

Hva synes du?

-14 Points
Stem opp Stem ned

Kåre

Vekta