in

Legge planen

Hvorfor kan ikke jeg legge planen når Osama Bin Laden?

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Kåre

Vekta