in

Sandkorn

Har du hørt om de to sandkornene som møtte hverandre?
Plutselig sa den ene sandkornet:
– Hei sand.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Emma

Etterforskning