in

Sandkorn

Har du hørt om de to sandkornene som møtte hverandre?
Plutselig sa den ene sandkornet:
– Hei sand.

Hva synes du?

0 points
Stem opp Stem ned

Emma

Etterforskning