in

Overlegen

Har du hørt om doktoren som var overlegen?

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Til Bergen?

Ved gjerde