in

Colaflasker

Det var en gang 3 Colaflasker som skulle gå over en bru for å komme til kjøleskapet. Men under brua bodde det en farlig flaskeåpner. Den minste, altså 0,33 liter´n, skulle gå først.
– Skvulp, skvalp, skvulp, skvalp.
– Nå kommer jeg og åpner deg! sa åpneren.
– Nei, ikke åp`n meg. Åp`n heller 0,5 literen som kommer etter meg. Den er mye større enn meg.
– Ok da, så gå da, sa åpneren.
– SKVULP, SKVALP, SKVULP, SKVALP.
– Nå kommer jeg og åpner deg! sa åpneren.
– Nei, ikke åp`n meg, sa halv literen, åp`n heller halvannen
liters flaska som kommer etter meg.
– Ok da, sa åpneren, så gå da.
– SKVULP, SKVALP, SKVULP, SKVALP.
– Nå kommer jeg og åpner deg! sa åpneren.
– Ja, bare kom du, for jeg har skru kork!!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer