in

VISTA

Hva står VISTA for?
Virus Infected System Try Apple.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Snarveien

Hvilken bil bruker du?