in

Ute som inne

Vet du hva som er like mye ute som inne?
Svar: Vindusruten.

Hva synes du?

15 points
Stem opp Stem ned

Storpolitikk

Låne bilen