in

Svare nei?

Hva er det umulig å svare nei på?
Svar: Er du våken?

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Ikke lang nok stige?

Ikke lang nok stige?

Møter på