in

Snøhvit

Hva sier Snøhvit når hun skal vekke de syv dvergene?
Svar: Seven up!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer