in

Lyset er gått

Hvor er Donald når lyset er gått?
Svar: I mørket.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Valg av partner

Gå på line