in

Legge egg

Hvorfor legger høns egg?
Svar: Viss de kastet det fra seg, ville de bli knust.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Pernille

Blond