in

Krysning: Jaguar og geit

Hva får du om du krysser en jaguar og en geit?
Svar: Jagguomjegveit.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Liten plass i himmelen

Møte