in

Gå til verdens ende

Kua og høna skulle gå til verdens ende. Hvor gamle var de når de kom frem?
Svar: Kua var trett-i-fire og høna
var trett-i-to.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Krysning: hakkespett/papegøye

Liten plass i himmelen