in

Fulladet

Hva sa den tyske mobiltelefonen når den hadde blitt fulladet?
Svar: Ich bin laden!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Til Bergen?

Ved gjerde