in

I mørket

Et eple spurte en appeslin:
– Hvorfor er det så mørkt her?
– Fordi pæra har gått.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Alzheimer

Amerikaneren og bondeknølen