in

Blomster

– Nei, giid så fine blomster De har! Hva heter de?
– Andersen

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer