in

Sørover

Vet du hvorfor fuglene flyr sørover?
Svar: Det er så langt å gå.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer