in

Skryt

Det var en gang tre hester som stod ute på jordet og skrøt:
– Av de 15 løpene jeg har deltatt i, har jeg vunnet 7 stykker! sa den første.
– Mph! sa den andre. – Det er bare blåbær. Av de 30 løpene jeg har vært med i har jeg vunnet 18! Da sa den tredje:
– Det er ingen ting! Av de 53 løpene jeg har vært med i, så har jeg vunnet 40 løp.
Like ved satt det en hund som hadde hørt alt sammen. Den gikk bort til de tre hestene og sa:
Av de 100 utstillingene og løpene jeg har vært så har jeg vunnet alle! De tre hestene stirret forbløffet på hunden og etter en stund sa den ene:
– Jøsses! En hund som kan snakke!

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Bestemor på TV

På besøk i Sverige