in

Monstervits

– Hva forbinder du med Loch Ness?
– Jeg husker ikke, men det virker uhyre kjent…

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Engelske kanaler

På motorveien i England