in

Foredrag på datamesse

På en større datamesse – med flere tilhørere fra bl.a. General Motors – hadde Bill Gates et foredrag der han blandt annet kom med følgende sammenligning:
Hvis General Motors hadde hatt samme teknologiske utvikling som IT-industrien, hadde vi i dag hatt biler som kostet $25 og som kunne kjøre 1000 miles på en gallon bensin
Til dette kommenterte en av General Motors-bossene i en
pressekonferanse noe senere: Hvis GM hadde utviklet
sin teknologi på samme måte som Microsoft, hadde bilene
i dag hatt følgende egenskaper:
1. Bilen din hadde hatt en uforklarlig ulykke 2 ganger pr.
dag.
2. Hver gang markeringsstripene på veien ble malt på
nytt, måtte du kjøpe ny bil.
3. Av og til ville bilen kjøre av veien uten grunn.
Dette måtte man bare godta, starte bilen på nytt, og kjøre
inn på veien igjen.
4. Noen ganger, under spesielle manøvre, som for
eksempel en venstresving, ville bilen kjøre rett fram,
og nekte å lystre. For å fikse dette, måtte man rett
og slett bare bytte motoren.
5. Bilene ville ikke bli levert med mer enn ett sete, og
man måtte velge mellom Car95 og CarNT.
Hvert ekstra sete i bilen ville man måtte bestille hver
for seg.
6. Konkurrentene ville laget biler som gikk på
solenergi, 5 ganger raskere, og to ganger lettere i vekt.
Men de ville ikke kunne bruke mer enn 5 % av veiene.
7. Målelampene for temperatur, batteri og olje ville være
byttet ut med en eneste lampe: Generell tilstand.
8. Alle setene ville være laget slik at de passet kun
til passasjerer med samme vekt og høyde.
9. Airbagen ville spørre Er du helt sikker?
før den åpnet seg.
10. Av og til ville bilen bare låse seg helt. For å
fikse dette, ville trikset være å dra i dørhåndtaket,
samtidig som man vrir om tenningsnøkkelen mens man har
en hånd på antenna.
11. GM ville tvinge deg til å kjøpe en bunke med kart
fra Rand McNally (et datterselskap av GM) med hver bil.
Selv om du ikke ønsket noen kart. Hvis du valgte å ikke
kjøpe slike kart, ville bilen gå 50 % saktere. Pga
dette ville GM stadig bli saksøkt.
12. Hver gang GM ga ut en ny modell, måtte alle førerne
lære å kjøre på nytt, fordi ingen kontroller fungerte
helt sånn som på den forrige modellen.
13. Til slutt: Man ville måtte trykke på Start
for å stoppe motoren.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer