in

Halvt samisk

– Eg og bror min me er halvt samiske.
– Korleis har det seg? Dykk har vel ikkje samisk slekt?
– Me har same mor, men ikkje same far.

Hva synes du?

2 points
Stem opp Stem ned

Prikk lik

Legen og pasienten