in

Beskjed fra administrerende direktør

Beskjed fra adm.direktør til
seksjonssjefen: I morgen vil det inntreffe total solformørkelse
kl 0900. Dette er noe som ikke inntreffer hver dag, så
vi lar personalet samles utenfor, i pent antrekk, for å
betrakte den. For å markere denne spesielle
begivenheten, vil jeg selv gi en orientering om den. Hvis
det regner, blir vi ikke i stand til å se den, og i så
fall skal personalet samles i kantinen.
Beskjed fra seksjonssjef til driftssjefer: Etter ordre
fra adm. direktør vil det inntreffe total solformørkelse
i morgen kl 0900. Hvis det regner, vil vi ikke bli i
stand til å se den så godt utendørs i pent antrekk. I
så fall vil solens forsvinning bli gjennomgått i
kantinen. Dette er noe som ikke inntreffer hver dag.
Beskjed fra driftssjef til avdelingsledere: Etter ordre
fra adm. direktør skal vi gjennomgå, i pent antrekk,
solens forsvinning fra kantinen kl 0900 i morgen. Adm.
direktør vil fortelle oss om det kommer til å regne.
Dette er noe vi ikke får se inntreffe hver dag.
Beskjed fra avdelingsleder til formenn: Hvis det regner i
kantinen i morgen tidlig, hvilket ikke inntreffer hver
dag, vil vår adm. direktør, i pent antrekk, forsvinne
kl 0900.
Beskjed fra formann til personalet: I morgen kl 0900 vil
vår adm. direktør forsvinne. Det er synd at dette ikke
skjer hver dag.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer