Usikker last

God akselerasjon
God akselerasjon

Hva hadde skjedd dersom bilen hadde hatt god akselerasjon? – Da hadde jeg dratt på kanotur.

God akselerasjon

God akselerasjon

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply