matte

Hun er en kvinne

Forklar hvorfor hun har feil?

Finn X

Klarer du å finne X?