Linn

Linn

Alle barna løp ut av bjørnehiet da binna våkna, unntatt Linn, hun løp inn.

Linn

Alle små barna sov i voksiposen sin, unntatt Linn, hun sov på saueskinn.

Linn

Alle barna brukte bind, unntatt Linn, hun brukte pølseskinn.

Linn

Alle barna hadde hvite bukser, unntatt Linn, hun hadde glemt bind.

Linn

Alle barna hadde bukse på, unntatt Linn, hun trodde hun var inn.

Linn

Alle barna hadde det gøy på tivoli, unntatt Linn, hun var sukkerspinn.

Linn

Alle barna strikket, unntatt Linn, hun var strikkepinn.

Linn

Alle barna sprang ut av det brennende huset unntatt Linn hun sprang inn for å hente bamsen sin.

Linn

Alle barna stoppet ved stupet unntatt Linn, hun var blind.