Gjert

Gjert

Alle barna satt fint med bordet unntatt Gjert, han slapp en giftig fjert.