Elise

Elise

Alle barna var stille i klasserommet, unntatt Elise, hun måtte fise.

Elise

Alle barna luktet godt, unntatt Elise, hun brukte å fise.

Elise

Alle barna var mette unntatt Elise, hun måtte gå og spise.