Vegar

Vegar

Alle barna var hvite unntatt Vegar, han var neger.