Nyeste humor

  • in

    Linda

    Alle barna kom hel hjem fra ferien, unntatt Linda, hun ble kakepynt i India. Les mer