Sportsjournalist

En sportsjournalist er en som på lørdag kan forklare hvorfor et lag er nødt til å vinne, og som på mandag er i stand til å forklare hvorfor det samme laget var nødt til å tape.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply