Sandkorn

Har du hørt om de to sandkornene som møtte hverandre?
Plutselig sa den ene sandkornet:
– Hei sand.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply