Rolf

Alle barna spilte tennis unntatt Rolf, han spilte golf.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply