McDonald’s

Hva er det kannibaler bestiller på McDonald’s?
Svar: Barnemeny

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply