Kortest tid

Per: Hva tar kortest tid? Å rive ned et hus eller å bygge det opp.
Far: Å bygge det opp. For man må bygge det opp før man river det ned.

Kommentarer

Gi din stemme!

6 8