Nyeste humor

  • in

    Unn

    Alle barna var med i dyrebeskyttelsen unntatt Unn, hun druknet sin hund. Les mer