Kannibalenes favorittmat

Hva er det kannibalene liker best?
Svar: Rasmus på loffen.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply