I skammekroken

Har du hørt om fuglen som måtte
stå i skammekroken fordi den hadde vært nebbete?

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply