I fengselet

Politisjefen: – Pass på de fangene i celle C1!
Vakten: – OK, viss det blir noe bråk så er det rett ut!

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply